Avís Legal

Sabons artesans

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL LLOC WEB.

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que el lloc web www.artcosmetic.es i la marca associada Artcosmètic pertanyen a:

– Nom o raó social: SUSANNA COLL PARRA (d’ara endavant el ‘TITULAR’)

– Domicili postal: C/ Amilcar 157 1-1 08032 BARCELONA (Barcelona)

– NIF o CIF: 43680277B

– Telèfon: 635594762

– Correu electrònic: info@artcosmetic.es

 

OBJECTE.

El TITULAR ofereix als usuaris a través del lloc web www.artcosmetic.es l’accés a informacions i serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers relacionats amb la seva activitat.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis d’aquest, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, les presents condicions generals d’ús, la moral, els bons costums generalment acceptads i l’ordre públic.

Encara que el TITULAR fa us de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, no es fa responsable dels danys o errors que pugui sofrir el sistema informàtic dels usuaris quan accedeixin al lloc web.

El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.

Així i tot, el TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat les mesures tecnològiques per evitar-ho.

El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen o quantes modificacions consideri oportunes, inclosa la supressió de l’actual lloc web.

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR a qualsevol moment, i publicades al present lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

El TITULAR ostenta tots els drets sobre el contingut i disseny d’aquest lloc web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

Queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

S’adverteix als usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

En el marc de les seves activitats, el TITULAR pot disposar de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris en el blog si ho tingués, enviar missatges a través del formulari de contacte o realitzar comunicacions relacionades amb els serveis oferts a través del lloc web.

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la *LOPD 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat i serveis oferts pel TITULAR.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un correu electrònic a l’adreça de correu indicada a l’apartat 1 del present AVÍS LEGAL.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades entre el TITULAR i els usuaris, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de MANRESA.

Share This